Arenda - Biuro obsługi Nieruchomości

Biuro Obsługi Nieruchomości ARENDA jest firmą zajmującą się obsługą rynku nieruchomości a także rynku ruchomości. Dokonujemy wyceny nieruchomości, ruchomości trwale związanych z gruntem oraz wyceny środków trwałych, maszyn, urządzeń, bez względu na formę i stan prawny przedmiotu opracowania. W ramach działalności sporządzamy także opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego.

Dowiedź się więcej

Wycenimy wszystko!


Biuro Obsługi Nieruchomości ARENDA jest firmą zajmującą się szeroko rozumianą obsługą rynku nieruchomości a także rynku ruchomości. Firma powstała w 1995 r. i od tego momentu działa na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu.

Właścicielem jest rzeczoznawca majątkowy Janusz Przytuła, numer uprawnień 837 wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury z dniem 29.04.1994r, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z wykształcenia także geodeta i górnik.

Na bazie zdobytych doświadczeń i wiedzy firma rozszerzyła działalność o wyceny i różnego rodzaju opinie dotyczące maszyn, środków technicznych. Wyceny maszyn, urządzeń wykonywane są zgodnie zasadami postępowania i standardem BOMIS-u. Stałe doskonalenie zawodowe gwarantuje Państwu wysoki poziom świadczenia usług. W zależności od potrzeb firma stale współpracuje z innymi uprawnionymi rzeczoznawcami oraz specjalistami innych branż (geodeci, prawnicy, ekonomiści, architekci, projektanci) przez co zapewniamy Państwu kompleksową obsługę i pełny profesjonalizm.

W trakcie naszej działalności odbiorcami naszych usług były osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz klienci instytucjonalni, w tym firmy międzynarodowe.

W swoim działaniu kierujemy się zasadami odpowiednimi dla zawodów zaufania publicznego wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych .Ta szczególna staranność wynika tak z szacunku dla Klienta jak i charakteru tych czynności oraz z zasad etyki zawodowej. Zawsze kierujemy się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Informacje uzyskane w trakcie opracowywania opinii stanowią tajemnicę zawodową i nie są przekazywane osobom trzecim . Dodatkowym zabezpieczeniem interesów odbiorców naszych usług jest ubezpieczenie w PZU (posiadamy polisę OC od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności) .

Zakres usług

Zakres usług


ARENDA - zakres usług

ARENDA wykonuje w formie prawem przewidzianym operaty wyceny nieruchomości, ruchomości trwale związanych z gruntem oraz wyceny ruchomości, środków trwałych, maszyn, urządzeń, itp. ,bez względu na formę i stan prawny przedmiotu opracowania.

Wykonujemy także opinie i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego w zakresie rynku nieruchomości i ruchomości, wśród nich dotyczące opłacalności inwestycji, zasadności i wielkości odszkodowań, zniesienia współwłasności, regulacji stanów prawnych, zagospodarowania przestrzennego, itp.

W szczególności wykonujemy wyceny

 • lokali mieszkalnych i usługowych
 • nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 • nieruchomości komercyjnych
 • nieruchomości użyteczności publicznej
 • nieruchomości rolnych
 • budowli
 • maszyn, urządzeń i środków technicznych (np. maszyny przemysłowe, maszyny budowlane, drogowe, pojazdy)
 • sprzętu i wyposażenia (komputery, meble, sprzęt medyczny)
 • aktywów przedsiębiorstw

W ramach działalności sporządzamy także opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego , dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowanie w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumienieu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • inwentaryzacje budynków i lokali
 • dokumentacje dla celów uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali
 • analizy stanów prawnych i regulacje stanów prawnych
 • ekspertyzy i opinie o wartości nieruchomości dla celów opiniodawczych
 • wycena mienia zabużańskiego
 • inne czynności

Nasi klienci


Nasza działalność nakierowana jest na obsługę i świadczenie usług na rzecz wszystkich uczestników rynku nieruchomości i ruchomości. Obsługujemy osoby fizyczne i prawne. Firmy, banki i organa sprawiedliwości. Jednostki i organy Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.

 • Zakład Gazowniczy Wałbrzych
 • WPS Goczałków
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice
 • Danish Malting Group
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne
 • Kopalnia Granitu Grabinex
 • M&F Kopalnie Granitu w Kostrzy
 • GT&F Corporation - Polska

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

mgr. JANUSZ PRZYTUŁA


+48 601-948-573

 • 58-150 STRZEGOM, ul. Jaśminowa 32
 • tel. (074) 855-55-08
 • NIP: 884-100-75-88
 • REGON: 890297798